Disclaimer | Online Dierenapotheek | Diermedicatie.nl - Diermedicatie.nl

Disclaimer

  1. De inhoud van deze website www.diermedicatie.nl is samengesteld door Diermedicatie.nl een handelsmerk van Veterinaire Apotheek Noord B.V.
  2. Diermedicatie.nl heeft alle informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. Diermedicatie.nl aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die hierdoor geleden is en/of die mocht voortvloeien uit het gebruik, of het niet (meer) kunnen gebruiken van deze site, uit het gebruik van informatie van deze site, of uit het gebruik van apps of andere sites die u bezoekt via links op de website.
  3. De Website alsmede de daarop te benaderen web applicaties bevatten oorspronkelijke teksten, tabellen, foto's, figuren, merken en ideeën die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten. In alle gevallen is Diermedicatie.nl dan wel haar licentiegever(s) uitsluitend rechthebbende.
  4. Ieder ander gebruik van de website dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. Het overnemen of gebruiken van de gepubliceerde informatie (zoals teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden) is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor ander gebruik, bewerking of publicatie van (een onderdeel van) deze site heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming van Diermedicatie.nl nodig. Diermedicatie.nl behoudt in deze nadrukkelijk al haar rechten voor.
  5. Er kan geen enkele aanspraak op bescherming geclaimd worden ten aanzien van gegevens, elementen of onderdelen van een eigen bestand die ontleend zijn aan respectievelijk afkomstig zijn van de website en/of de webapplicaties van Diermedicatie.nl die via de website te benaderen zijn. Het commercieel gebruiken van een dergelijk bestand is in strijd met de op Diermedicatie.nl rustende rechten van intellectueel eigendom.
  6. Via de website Diermedicatie.nl.nl kan er naar andere sites worden gelinkt. Deze sites zijn niet door Diermedicatie.nl gecontroleerd. Diermedicatie.nl aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de gelinkte sites. Lees altijd de disclaimer en het privacy statement van deze websites.
  7. U kunt ons uiteraard helpen de informatie correct en actueel te houden. We stellen het op prijs, als u onjuistheden of tips aan ons meldt via [email protected].
  8. Diermedicatie.nl is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud en/of lay-out van de website alsmede de webapplicaties van Diermedicatie.nl die via de website te benaderen zijn.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »